Επισκοπηση

Από την αρχική της σύλληψη μέχρι και την υλοποίησή της, η R Energy 1 αποσκοπούσε πάντοτε στο να αποτελέσει ως εταιρεία ένα όχημα που θα προσέλκυε αλλά και θα υλοποιούσε επενδύσεις στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.    
Περισσότερα