Ελληνική και Ξένη Αγορά ΑΠΕ

Χρονοδιάγραμμα

Η ελληνική αγορά ενέργειας μέχρι πρόσφατα αποτελούσε ένα μονοπώλιο της ΔΕΗ.

Μία σειρά εφαρμογών κοινοτικών οδηγιών και κανόνων σταδιακά άνοιξαν την αγορά. Παρόλα αυτά η ΔΕΗ εξακολουθεί να ελέγχει άνω του 50%.

2021

Οι αλλαγές  που έχουν προκύψει στο περιβαλλοντικό τοπίο τα τελευταία χρόνια είναι απεριόριστες. Οι νέοι νόμοι που έχουν ψηφιστεί μεταβάλλουν τα περιβαλλοντικά δρώμενα συνεχώς. Παραθέτουμε λοιπόν για πιο έγκυρη και άμεση ενημέρωση το link του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε θέματα Εθνικού Πλαισίου. Δείτε αναλυτικά εδώ.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εμφανίζουμε έγκαιρα και έγκυρα κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται.

 

2014

Ψήφιση του Νέου Νόμου για τις ΑΠΕ στις 7 Απριλίου, ο οποίος ονομάστηκε «New Deal» κι έφερε σημαντικές αλλαγές στην αγορά των ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Μετά τις αλλαγές αυτές οι πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ από τη ΔΕΗ γίνονται περισσότερο συνεπείς ενώ η αγορά παρουσιάζει σημαντικά σημάδια σταθεροποίησης.

2012

Υπουργική Απόφαση F1/ OIK.2262 σχετικά με τις αλλαγές στις ταρίφες των φωτοβολταϊκών.

2010

Ο Νόμος 3851/2010 για την “Επίσπευση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής” μπαίνει σε ισχύ στις 4 Ιουνίου. Ο Νόμος απελευθερώνει τον ανταγωνισμό στον κλάδο και υποστηρίζει τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

2009

Νόμος 3734/09.

2007

Η Ε.Ε ανακοινώνει τα σχέδιά της για μία ενεργειακή πολιτική με μονομερή μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020.

2006

Νόμος 3468/06.

2005

Καταρτισμός εμποδίων στη ΔΕΗ για να φτιάξει νέες παραγωγικές μονάδες. 

Σταθμοί παραγωγής Ενέργειας θα έρχονται πλέον από ιδιωτικές επενδύσεις.

2002

1. Πρωτόκολλο του Κιότο.

2. Η Ε.Ε θεσπίζει το σύστημα διαπραγμάτευσης εκπομπών.

2000

1. Η ΔΕΗ εισάγεται στο χρηματιστήριο.

2 . Ίδρυση του ΔΕΣΜΗΕ και διαχωρισμός του από το σύστημα παραγωγής.

1999

1. Κατάρτιση νόμου ανοίγματος της αγοράς.

2. Ίδρυση της ΡΑΕ.

3. Κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΗ.

1998

Κατασκευάζεται το πρώτο Αιολικό Πάρκο στην Ελλάδα.

1996

Εφαρμογή του Νόμου περί ΑΠΕ.