Ελληνική και Ξένη Αγορά ΑΠΕ

Παγκόσμια Επισκόπηση

Μακροπρόθεσμα, οι προοπτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παραμένουν θετικές και χαρακτηρίζονται από σταθερή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Από τώρα έως και το 2040, η έρευνα και η ανάλυση δείχνουν ότι:

  • Η συνολική ζήτηση θα αυξηθεί πάνω από 50%.
  • Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα αποτελέσουν περίπου το 56% του συνολικού ενεργειακού δυναμικού.
  • Οι «Αναπτυσσόμενες» χώρες θα κατασκευάσουν 3 φορές περισσότερο δυναμικό σε Ανανεώσιμες από ότι οι «Ανεπτυγμένες».
  • Η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα διπλασιαστεί φτάνοντας στο 46% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Το κόστος για την Αιολική ενέργεια θα μειωθεί κατά 32% ενώ αυτό της Ηλιακής κατά 48%.
  • Η Ηλιακή ενέργεια θα αποτελέσει πάνω από το 2/3 της παγκόσμιας αύξησης δυναμικού Ενέργειας.

Μεταξύ των προκλήσεων και των δυσκολιών που υπάρχουν στο μέλλον για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνονται:

  • H αβεβαιότητα της πολιτικής κατάστασης.
  • H τάση της αγοράς για απομάκρυνση από τις σταθερές ταρίφες πώλησης και τα πράσινα πιστοποιητικά και η στροφή προς την ελεύθερη δημοπράτηση της τιμής στις ανεπτυγμένες χώρες.
  • Οι αναδρομικές αλλαγές των επιδοτήσεων.
  • H ενσωμάτωση των δικτύων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα ήδη υπάρχοντα χωρίς αυτά να επεκτείνονται αντίστοιχα.

Επιπλέον, η ραγδαία πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου το 2015 και οι συνεχείς χαμηλές τιμές για το φυσικό αέριο στη Βόρεια Αμερική μπορούν να έχουν αντίκτυπο στις τιμές που θα υιοθετηθούν για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παρόλο που μέχρι το 2016 δεν έχει ακόμα παρατηρηθεί κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στη χάραξη πολιτικής ή το ρυθμό επενδύσεων στον κλάδο.

Στην πραγματικότητα, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου με ιστορικά χαμηλές τιμές για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από την επιτυχία των πολιτικών που αποσύνδεσε την αγορά των Ανανεώσιμων από αυτή των Ορυκτών Καυσίμων.

Η ανάπτυξη των πιο εξελιγμένων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και η βελτίωση της διαδικασίας διανομής θα γίνονται ολοένα και πιο σημαντικοί παράγοντες για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και εκεί θα απαιτηθούν οι μεγαλύτερες επενδύσεις.

Καθώς η παγκόσμια μεσαία τάξη συνεχίζει να επεκτείνεται, η κατανάλωση ενέργειας θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερες περιόδους αιχμής της ζήτησης που θα προκαλείται κυρίως από τις οικιακές συσκευές, τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης και τις μεταφορές.

Ωστόσο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα καθώς θα εξαρτώνται πάντοτε από το πόσο ο ήλιος θα λάμπει ή ο άνεμος θα φυσάει.

Για να μπορέσουν λοιπόν οι Ανανεώσιμες να αποτελέσουν τον πιο βασικό παράγοντα στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα, θα πρέπει η τεχνολογία να συνεχίσει να αναπτύσσεται σε τομείς όπως τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρία, τη χρήση έξυπνων μετρητών, του συστήματος άμεσης ανταπόκρισης του συστήματος προς τις ανάγκες των δικτύων και σε άλλες καινοτομίες που θα αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση, βοηθώντας ταυτόχρονα αυτή να ταιριάζει με τις διακυμάνσεις της συνολικής προσφοράς και ζήτησης ενέργειας.