Γραφείο Τύπου

Εταιρικές Ανακοινώσεις

Εγκαίνια Φ/Β πάρκου 10MW στο Στεφάνι Κορινθίας

Σεπτέμβριος 2021

R Energy 1: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας ΦΩΤΟΠΑΛ

Μάρτιος 2021

Εισαγωγή της R Energy 1 στο Χρηματιστήριο Κύπρου

Αύγουστος 2016

Πόλος έλξης για εγχώριους και ξένους επενδυτές η αγορά ενέργειας

Οκτώβριος 2019

Δελτία Τύπου

Πρόσκληση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Α.Ε.

Ιούνιος 2020