Φιλοσοφία

Όραμα

  • Ισχυροποιούμε τη θέση μας στην πράσινη ενέργεια και διαμορφώνουμε τις εξελίξεις.
  • Εμπνεόμαστε από το όνομα και διασφαλίζουμε ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή

  • Παράγουμε πράσινη ενέργεια, σεβόμαστε το περιβάλλον, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας.

Αξίες

  • Ακεραιότητα
  • Πάθος
  • Υπευθυνότητα
  • Ομαδικότητα

Position Statement

Η ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά της πράσινης ενέργειας προσφέροντας υψηλή ισχύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αξιοπιστία και άριστη γνώση αντικειμένου, άριστη πιστοληπτική ικανότητα & υψηλές αποδόσεις.