Οργανωτική Δομή

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γεώργιος Μ. Ρόκας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)

Γεώργιος Χ. Ρέππας
Αντιπρόεδρος (Vice President)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ανδρέας Αβραμόπουλος
Οικονομικός Διευθυντής

Ηλίας Καντζιώρης
Investor Relations