Στρατηγική

Οι πυλώνες της επενδυτικής μας προσέγγισης:

 1. Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της Ελληνικής Αγοράς.

  Υψηλή ηλιακή ακτινοβολία.

  Ελκυστικές τιμές.

  Σταθερά 20ετή συμβόλαια.
 2. Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής Αγοράς Ενέργειας, βασισμένη στην πολυετή εμπειρία.
 3. Υψηλής ποιότητας πρότυπα κατασκευής (EPC).

  Χαμηλό Κόστος Συντήρησης - Επίτευξη Οικονομίας Κλίμακας
 4. Ελκυστικές οικονομικές προοπτικές των έργων