ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1 Φ/Β πάρκο συνολικής ισχύος 10 MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
01/04

Στεφάνι Κορινθίας

Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο συνολικής ισχύος 10 MW βρίσκεται κοντά στο χωριό Στεφάνι στην Κόρινθο, σε απόσταση 114 περίπου χιλιομέτρων από την πόλη της Αθήνας.

  1. Το πάρκο κατασκευάστηκε το έτος 2021.
  2. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του πάρκου ανέρχεται σε 10MW.
  3. Η ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που αποδίδει το πάρκο υπολογίζεται σε 1.550 kWh/kWp.