ΘΕΣΣΑΛΙΑ

34 Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 18,1MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
01/03

Θεσσαλία

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα της Θεσσαλίας συνολικής ισχύος 18,1MW βρίσκονται στην Μαγνησία, κοντά στο χωριό Αλμυρός Βόλου, νοτιοδυτικά του Βόλου σε απόσταση περίπου 280 χιλιομέτρων
από την πόλη των Αθηνών καθώς και στην Λάρισα, στην βιομηχανική ζώνη στα 350 χιλιόμετρα βόρεια των Αθηνών.

  1. Στην Μαγνησία, το πρώτο Φωτοβολταϊκό Πάρκο 2MW τέθηκε σε λειτουργία το 2012 και το 2022 προστέθηκαν 21 νέα Φωτοβολταϊκά Πάρκα 10,5ΜW.
  2. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των πάρκων της Μαγνησίας ανέρχεται σε 12,5MW.
  3. Η ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που αποδίδουν τα πάρκα της Μαγνησίας υπολογίζεται σε 1.500 kWh/kWp.
  4. Το πρώτο Φωτοβολταϊκό Πάρκο 0,1MW της Λάρισας κατασκευάστηκε τo 2011 και τέθηκε σε λειτουργία το έτος 2012. Το έτος 2022 προστέθηκαν 11 νέα φωτοβολταϊκά πάρκα 5,5MW στην περιοχή.
  5. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των πάρκων της Λάρισας ανέρχεται σε 5,6MW.
  6. Η ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που αποδίδουν τα πάρκα της Λάρισας υπολογίζεται σε 1.500kWh/kWp.