Μελλοντικά Έργα

Μελλοντικά Έργα

Στα επόμενα έτη, η εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας R Energy 1 υπολογίζεται να φτάσει τα 74,4 MW.
Ένα καινούριο σύμπλεγμα αιολικών πάρκων ισχύος 15 MW και ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 40 MW στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται υπό ανάπτυξη.