Χορηγία 2.000 ευρώ στο Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ)

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κοινωνική Προσφορά

Χορηγία 2.000 ευρώ στο Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ)

Χορηγία 2.000 ευρώ στο Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ)