Δωρεά 1.000 ευρώ στην Ομάδα Αιγαίου ΑμΚΕ

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κοινωνική Προσφορά

Δωρεά 1.000 ευρώ στην Ομάδα Αιγαίου ΑμΚΕ

Δωρεά 1.000 ευρώ στην Ομάδα Αιγαίου ΑμΚΕ