Δωρεά 1.000 ευρώ στον ΜΚΟ “Κιβωτός του Κόσμου”

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κοινωνική Προσφορά

Δωρεά 1.000 ευρώ στον ΜΚΟ “Κιβωτός του Κόσμου”

Δωρεά 1.000 ευρώ στον ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου