Δωρεά 1.000 ευρώ στον ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κοινωνική Προσφορά

Δωρεά 1.000 ευρώ στον ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου

Δωρεά 1.000 ευρώ στον ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου