Δωρεά 10.000 ευρώ στο Υπουργείο Υγείας

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κοινωνική Προσφορά

Δωρεά 10.000 ευρώ στο Υπουργείο Υγείας

Δωρεά 10.000 ευρώ στο Υπουργείο Υγείας