Δωρεά 2.000 ευρώ Αθλητικό όμιλο Ιθάκης

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κοινωνική Προσφορά

Δωρεά 2.000 ευρώ Αθλητικό όμιλο Ιθάκης

Δωρεά 2.000 ευρώ Αθλητικό όμιλο Ιθάκης