Δωρεά 800 ευρώ στο ΜΚΟ “Κιβωτός του Κόσμου”

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κοινωνική Προσφορά

Δωρεά 800 ευρώ στο ΜΚΟ “Κιβωτός του Κόσμου”

Δωρεά 800 ευρώ στο ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου