Δωρεά 800 ευρώ στο ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κοινωνική Προσφορά

Δωρεά 800 ευρώ στο ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου

Δωρεά 800 ευρώ στο ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου