Εταιρική Υπευθυνότητα

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Εταιρική Υπευθυνότητα

Εταιρική Υπευθυνότητα

Η R Energy 1 με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχει εναρμονίσει όλες τις δραστηριότητές της με τις αρχές της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικής δράσης.

Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να δημιουργείται ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

  • Εφαρμόζουμε διαδικασίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.
  • Πιστεύουμε στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων μας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
  • Επενδύουμε στο προσωπικό μας με συνεχή εκπαίδευση και επιμορφώσεις.
  • Πιστεύουμε ακράδαντα οτι κύριο μέλημα μιας επιχείρησης είναι η συνολική προσφορά της στην κοινωνία. Για αυτό το λόγο φροντίζουμε και ενισχύουμε συνεχώς τις κοινωνικές μας δράσεις.