67 Φ/Β ΠΑΡΚΑ

συνολικής ισχύος 37MW

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

23 Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 2,3 MW

ΛΑΚΩΝΙΑ

1 Φ/Β πάρκο συνολικής ισχύος 2,2 MW

ΘΗΒΑ

8 Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 4,4 MW

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

34 Φ/Β Πάρκα συνολικής ισχύος 18,1MW
01/05

Η R Energy 1 ενσωματώνει μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σειρά από φωτοβολταϊκά πάρκα υψηλών προδιαγραφών.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Από την αρχική της σύλληψη μέχρι και την υλοποίησή της, η R Energy 1 αποσκοπούσε πάντοτε στο να αποτελέσει ως εταιρεία ένα όχημα που θα προσέλκυε αλλά και θα υλοποιούσε επενδύσεις στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΑΣΕΙΣ

Παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παγκόσμιες νέες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες Χώρες, 2004-2020...

Παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή

Παγκόσμιες νέες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες...

Παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ενέργειας.

Παγκόσμιες νέες πηγές ενέργειας, Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες...

Παγκόσμια επένδυση στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών.

Πηγές ενέργειας, Αναπτυγμένες και Αναπτυσσόμενες Χώρες, 2004-2020...
01/04
OUR PORTFOLIO

Λειτουργούντα Πάρκα

Η R Energy 1 ενσωματώνει μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σειρά από φωτοβολταϊκά πάρκα υψηλών προδιαγραφών.

Η Μετοχή της R Energy 1 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στη Δευτερογενή Αγορά με τον διακριτικό τίτλο «ΡΟΕΝ». Παράλληλα η Εταιρεία έχει εκδώσει Ομόλογο το οποίο επίσης διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Κύπρου στη Δευτερογενή Αγορά με τον διακριτικό τίτλο «ΡΟΕΝΟ».