ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1 Φ/Β πάρκο συνολικής ισχύος 10 MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

23 Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 2,3 MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

34 Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 18,1MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΛΑΚΩΝΙΑ

1 Φ/Β πάρκο συνολικής ισχύος 2.2 MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΗΒΑ

8 Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 4.4 MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ