ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ

1 Φ/Β πάρκο συνολικής ισχύος 2 MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

22 Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 2,2 MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΛΑΡΙΣΑ

1 Φ/Β πάρκο συνολικής ισχύος 0,1 MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΛΑΚΩΝΙΑ

1 Φ/Β πάρκο συνολικής ισχύος 2 MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΘΗΒΑ

5 Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 3 MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ