Loading
Contact Information:
T: +30 2108081241, +30 2108086482
Address:
Agiou Konstantinou str 47
Marousi, 15124
Email :
office@r-energy.gr

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρείας ΦΩΤΟΠΑΛ από την R Energy 1

«Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ:
117010001000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22/06/2020, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στην οδό Θ. Δηλιγιάννη 32Α στον Δήμο Κηφισιάς, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα.

1. Υποβολή και έγκριση έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 8ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019.

2. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 ως 31-12-2019 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 ως 31-12-2019.

3. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019.

4. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της Συνολικής Διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019.

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2020 έως 31-12-2020.

6. Διανομή κερδών της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019. Προτείνεται η διανομή μικτού μερίσματος 50.420,57 (ευρώ 0,025/ανά μετοχή) προ παρακράτησης φόρου.

7. Λήψη απόφασης για παροχή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020, προέγκριση και καθορισμός του ύψους αυτών.

8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 12/07/2020 ημέρα Κυριακή (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουλίου 2020, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 και στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι δύνανται να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να διορίσουν εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση καθώς και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως (και αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της εταιρείας στη Κηφισιά επί της οδού Θ. Δηλιγιάννη 32Α ή με ηλεκτρονικά μέσα (στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας: accountant@r-energy.gr) και θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει και τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικότερα και σε συνέχεια αυτών, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν και διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης με την χρήση του συστήματος το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια της μετάδοσης και ανταλλαγής πληροφοριών με την χρήση τόσο οπτικοακουστικών όσο και γραπτών μέσων. Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, το αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Καταγραφής (12.07.2020) είτε τηλεφωνώντας στο 2108081241 είτε αποστέλλοντας σχετικό email στο accountant@r-energy.gr. Παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν στο πλαίσιο της ανωτέρω επικοινωνίας έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address), στην οποία θα τους αποσταλούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι μοναδικοί κωδικοί που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως μέσω της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για την συμμετοχή των μετόχων, θα αποσταλούν προσωπικά ηλεκτρονικά μηνύματα προς τους ίδιους ή τους τυχόν ήδη δηλωθέντες εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους τους μετά την 12η Ιουλίου 2020, με συγκεκριμένες οδηγίες πρόσβασης στην διαδικασία. Το σύνολο της διαδικασίας θα αποτυπωθεί ψηφιακά και η ψηφιακή καταγραφή θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των πρακτικών της συνεδρίας. Για την συμμετοχή των μετόχων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, απαιτείται μόνο υπολογιστής ή συσκευή με σύνδεση στο internet. Αν ο υπολογιστής ή η συσκευή δεν διαθέτει μικρόφωνο, ο συμμετέχων μπορεί να παρεμβαίνει με γραπτά μηνύματα, μέσα από το περιβάλλον της σύνδεσης. Υποχρεωτική είναι η χρήση ηχείων ή ακουστικών, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση τουλάχιστον στο ηχητικό μέρος της διαδικασίας. Η διαδικασία πιστοποιείται και εποπτεύεται ως προς τη ταυτοποίηση των μετόχων καθώς και τη πληρότητα και ασφάλεια της επικοινωνίας από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι μέτοχοι που δεν ψηφίζουν με τηλεδιάσκεψη κατά τα ανωτέρω, αλλά θα ψηφίσουν διά αλληλογραφίας ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Οι μέτοχοι δύνανται να προμηθεύονται τα ψηφοδέλτια είτε από την έδρα της εταιρείας είτε κατόπιν αιτήσεως τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας accountant@r-energy.gr.

Κηφισιά, 22/06/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιo