Ενημέρωση Επενδυτών

Ενημέρωση Μετοχής

Οι μετοχές της R Energy 1 διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Κύπρου (στη Δευτερογενή αγορά) με τον διακριτικό τίτλο “ROEN”. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετοχή παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πληροφορίες Ομολόγου

Το ομόλογο της R Energy 1 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Κύπρου στη Δευτερογενή Αγορά με τον διακριτικό τίτλο «ΡΟΕΝΟ». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ομόλογο παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

Απρίλιος 2021

Ισολογισμός 2020

Απρίλιος 2021

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2020

Ιούνιος 2020

Ισολογισμός 2019

Ιούνιος 2020

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019

Ιούνιος 2020

Ισολογισμός 2018

Απρίλιος 2019