Ενημέρωση Επενδυτών


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/r-energy.gr/public_html/wp-content/themes/r-energy/elements/_inc_download_files.php on line 17

Οικονομικές Καταστάσεις

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022

Ιούνιος 2022

Ισολογισμός 2021

Απρίλιος 2022

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021

Απρίλιος 2022

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021

Ιούνιος 2021

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

Απρίλιος 2021

Ισολογισμός 2020

Απρίλιος 2021

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2020

Ιούνιος 2020

Ισολογισμός 2019

Ιούνιος 2020

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019

Ιούνιος 2020

Ισολογισμός 2018

Απρίλιος 2019

Ενημέρωση Επενδυτών

Πληροφορίες Ομολόγου

Ιανουάριος 2022

Πληροφοριακό Έγγραφο Κοινού Ομολογιακού Δανείου Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιούλιος 2022

Έκδοση και Ένταξη προς διαπραγμάτευση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €4.075.000 από την εταιρεία Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Α.Ε.

Ιούλιος 2022

Πιστοποιήσεις

Πιστοληπτική διαβάθμιση A ICAP Rating

Ιανουάριος 2022

Πιστοληπτική διαβάθμιση BB ICAP Rating

Ιανουάριος 2021

Πιστοληπτική διαβάθμιση BB ICAP Rating

Φεβρουάριος 2020

Πιστοληπτική διαβάθμιση BB ICAP Rating

Ιούλιος 2018

Πιστοληπτική διαβάθμιση BB ICAP Rating

Μάρτιος 2018