ΛΑΡΙΣΑ

1 Φ/Β πάρκο συνολικής ισχύος 0,1 MW
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
01/03

Λάρισα

Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Λάρισας συνολικής ισχύος 100 KW βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη της Λάρισας στα 350 χιλιόμετρα βόρεια των Αθηνών.

  1. Το πάρκο κατασκευάστηκε το 2011 και τέθηκε σε λειτουργία το 2012.
  2. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 100 KW.
  3. Η ετήσια ηλιακή ακτινοβολία της περιοχής υπολογίζεται στις 1,400,000 κιλοβατώρες (ανά εγκατεστημένο MW).