Loading

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(εφεξής η «Εταιρεία» ή ο «Εκδότης»)

Πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ»), που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 24.11.2021 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €4.500.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»)

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ καλεί τους Ομολογιούχους σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 16.01.2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 , που θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσωτηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για συζήτηση επίτου ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Μοναδικό θέμα: Ενημέρωση από την εκδότρια εταιρεία για την πρόοδο του επιχειρηματικού σχεδίου για την οποία συνήφθη το ομολογιακό δάνειο και τα πεπραγμένα κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους από τη σύναψη του ομολογιακού δανείου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ απαρτίας, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, η οποία ομοίως θα διεξαχθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 18.01.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Α. Απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στην συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών ισούται ή υπερβαίνει το 50% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στην συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών ισούται ή υπερβαίνει το 20% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση των Ομολογιούχων

Τόσο στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 16.01.2024 όσο και στην τυχόν επαναληπτική Συνέλευση

των Ομολογιούχων της 18.01.2024 δικαίωμα να συμμετάσχουν έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι Ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) την πέμπτη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημέρα συνεδρίασης της αρχικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι την 9.01.2024 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των Ομολογιών τους.

Η απόδειξη της ιδιότητας του Ομολογιούχου γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εκδότρια μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ..

Ομολογιούχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Γ).

Για τη συμμετοχή εκάστου Ομολογιούχου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης αυτών (καθώς και οι τυχόν εξουσιοδοτήσεις για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω αντιπροσώπου ή την ανάκληση αυτού κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα Γ) κατατίθενται στα γραφεία της εκδότριας εταιρείας«Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της Αγίου Κωνσταντίνου 47, Μαρούσι 15124, υπόψηκας Μπιλαλάκη τηλ. 2108081241, email: ir@r-energy.gr ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικούταχυδρομείου στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν απότην ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι έως την 14.01.2023 και ώρα 11:00. Τα ως άνω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης.

Γ. Διαδικασία συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου

Κάθε Ομολογιούχος που δικαιούται συμμετοχής κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Συνέλευση των Ομολογιούχων είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

Έκαστος Ομολογιούχος δύναται να διορίζει μέχρι ένα (1) αντιπρόσωπο. Ωστόσο αν ο ομολογιούχος κατέχει Ομολογίες, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον Ομολογιούχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για Ομολογίες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με τη Συνέλευση των Ομολογιούχων.

Ο αντιπρόσωπος Ομολογιούχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εκδότρια πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Ομολογιούχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Ομολογιούχου. Ομολογιούχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση των Ομολογιούχων από πρόσωπο που έχει κάποια από τις ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 σε σχέση με την Εταιρεία.

Η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων γίνεται εγγράφως στην εκδότρια.

Το έντυπο, το οποίο χρησιμοποιείται από τους Ομολογιούχους για τον διορισμό αντιπροσώπου στην Συνέλευση των Ομολογιούχων (το «Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου») είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εκδότριας εταιρείας στο Μαρούσι επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 47.

Ειδικά για τη συμμετοχή Ομολογιούχου μέσω αντιπροσώπου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 16.01.2023 ή την τυχόν επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, κάθε Ομολογιούχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο. Το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από δημόσια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου της πλατφόρμας gov.gr ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον Ομολογιούχο (ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, σε περίπτωση νομικού προσώπου), καθώς και η τυχόν γνωστοποίηση για την ανάκληση του αντιπροσώπου, υποβάλλονται στην εκδότρια «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη διεύθυνση Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 47, Μαρούσι 15124, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@r-energy.gr ,το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Συνέλευση των Ομολογιούχων, ήτοι μέχρι τις 11:00 της 14.01.2023 και σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι τις 11:00. της 16.01.2022.

Οι Ομολογιούχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του Εντύπου

Διορισμού Αντιπροσώπου (ή ανάκλησης αντιπροσώπου), καλώντας στο τηλέφωνο 2108081241.

Δ. Διαδικασία συμμετοχής εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι Ομολογιούχοι να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, απαιτείται η εγγραφή στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης. Οι Ομολογιούχοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Ομολογιούχου στην διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Κατά την ημερομηνία της Συνέλευσης οι Ομολογιούχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν από την ώρα έναρξης της Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση .

Οι Ομολογιούχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης και δη θα έχουν τη δυνατότητα:

  1. να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων,
  2. να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Συνέλευση των Ομολογιούχων προφορικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευση των Ομολογιούχων,

Οι Ομολογιούχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ir@r-energy.gr ή στο τηλέφωνο (+30) 210 8081241, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους Ομολογιούχους στο τηλέφωνο +30 210 6900645 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση bonds@solidus.gr.

Αθήνα, 15.12.2023

Ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων