Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εταιρική Υπευθυνότητα

Η R Energy 1 με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχει εναρμονίσει όλες τις δραστηριότητές της με τις αρχές της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικής δράσης.

Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να δημιουργείται ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

  1. Εφαρμόζουμε διαδικασίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.
  2. Πιστεύουμε στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων μας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
  3. Επενδύουμε στο προσωπικό μας με συνεχή εκπαίδευση και επιμορφώσεις.
  4. Πιστεύουμε ακράδαντα οτι κύριο μέλημα μιας επιχείρησης είναι η συνολική προσφορά της στην κοινωνία. Για αυτό το λόγο φροντίζουμε και ενισχύουμε συνεχώς τις κοινωνικές μας δράσεις.

Κοινωνική Προσφορά

Δωρεά 1.000 ευρώ στην Ομάδα Αιγαίου ΑμΚΕ

Απρίλιος 2021

Δωρεά 540 ευρώ στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στεφανίου

Νοέμβριος 2020

Δωρεά 2.000 ευρώ Αθλητικό όμιλο Ιθάκης "η Πρόοδος"

Οκτώβριος 2020

Δωρεά στο Χαμόγελο του Παιδιού

Αύγουστος 2020

Δωρεά 10.000 ευρώ στο Υπουργείο Υγείας

Απρίλιος 2020

Χορηγία 2.000 ευρώ στο Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ)

Ιανουάριος 2020

Δωρεά οχήματος στην Ελληνική Αστυνομία

Δεκέμβριος 2019

Δωρεά 1.000 ευρώ στον ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου

Δεκέμβριος 2019

Δωρεά 800 ευρώ στο ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου

Δεκέμβριος 2018

Δωρεά 600 ευρώ στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας στο Μάτι

Ιούλιος 2018

Χορηγία στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 500 ευρώ

Νοέμβριος 2017

Πιστοποιήσεις

Πιστοληπτική διαβάθμιση BB ICAP Rating

Ιανουάριος 2021

Πιστοληπτική διαβάθμιση BB ICAP Rating

Φεβρουάριος 2020

Πιστοληπτική διαβάθμιση BB ICAP Rating

Ιούλιος 2018

Πιστοληπτική διαβάθμιση BB ICAP Rating

Μάρτιος 2018